MAS

elektrický kotol

Digitální modulační kotel na vytápění.
Elektrické modulační kotle Gabarrón spojují úsporu energie a maximální komfort pro uživatele.

 

Elektrokotle Gabarrón mají modulační operaci, která v kombinaci s programovatelným termostatem přizpůsobuje topný výkon k potřebám systému, a tím se dosáhne maximální energetická účinnost a výrazné úspory ve spotřebě elektrické energie. Výhodou kotlů Gabarrón je možnost nastavení výkonu vytápění od 2kW do 15kW, a to po jednom kW. Modulace elektrických kotlů je řízena systémem SEM (Smart Electronic Modulating System).

Celá řada kotlů Gabarrón lze používat s teplovodními radiátory, podlahovým či stropním vytápěním, tj se zařízeními ústředního vytápění. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje jejich spojit s prostorovým termostatem (manuální / programovatelný). Na rozdíl od plynových kotlů, elektrokotle Gabarrón nevyžadují každoroční údržbu a bezpečnostní kontroly.

DIGITÁLNÍ MODULAČNÍ ELEKTRICKÉ KOTLE

Před několika lety byla modulace v případě elektrických kotlů nemyslitelná. Řízení výkonu neelektrických topných systémů, jako např. plynových kotlů, bylo mnohem jednodušší. Na trhu neexistovala žádná technologie, která by byla schopna modulovat spotřebu elektrické energie. Úsilí v oblasti výzkumu a vývoje vyústily v uvedení prvního modulačního kotle na španělský trh.

VŠE O MODULACÍ A JEJÍ VÝHODY

Modulace elektrických kotlů Gabarrón je řízena systémem SEM (Smart Electronic Modulating System).
Požadovanou teplotu kotle dosáhnou maximálním výkonem kotle, resp. maximálním nastaveným výkonem. Po dosažení požadované teploty kotel přeruší provoz vytápění a každých 20 sekund testuje teplotu vody při vstupu (příchozí ze systému vytápění).
Následně na základě teploty vody kotel vyhodnotí, že jaký výkon vytápění je potřebný pro dohřev vody v topném systému pro stabilní udržování požadované teploty vzduchu v bytě. Kotel začíná dohřev nejnižší úrovní výkonu (2kW) a postupně přidává případně odebírá podle potřeby, a to po jednom kW, čímž je dosažena značná úspora.

Díky technologii TRIAC má kotel i maximálně tichý provoz.
Kotle mohou být připojeny na třífázovou (3x400V + N), i na jednofázovou (230V) síť pomocí přemostění.

BEZ ÚDRŽBY A PRAVIDELNÉ KONTROLY

Elektrické kotle fungují bez využití fosilních paliv, jako jsou ropa či zemní plyn, tedy neprodukují žádné spaliny a nehrozí riziko výbuchu.
Kotle Gabarrón nevyžadují náročnou údržbu a odpadávají i každoroční náklady na revizi, která se vyžaduje např. u plynových kotlů.
Senzory různých teplot, průtoku a spotřeby zaručují bezpečný a spolehlivý provoz. Elektronické ovládání oběhového čerpadla zabraňuje zablokování systému při delší nečinnosti.

 INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Ovládací panel je snadno čistitelný a vysoce intuitivní při používání. Na digitálním displeji se stále zobrazuje teplota cirkulující vody na vytápění. Nastavení teploty topné vody je jednoduché pomocí tlačítek pro zvýšení nebo snížení teploty.
Topná soustava může být odpojena mimo topného období, a také obě tlačítka mohou být uzamčeny, aby se zabránilo jakékoli změně.

CHARAKTERISTIKA

 • ErP ready – více informací v sekci CERTIFIKÁTY
 • nástěnný kotel vyrobený z izolované oceli, prášková barva RAL 9010
 • topné komponenty potaženy nerezovou ocelí INCOLOY800
 • 6l expanzní nádrž, pro vytápění
 • modulační elektronická regulace vytápění
 • automatická regulace vytápění v závislosti na venkovní teplotě
 • digitální displej
 • tlakoměr 0-4 bar
 • oběhové čerpadlo
 • automatické odvzdušnění
 • snímač teploty vody pro topení
 • pojistný ventil 3 bar, pro vytápění
 • omezovač teploty 100 ° C, pro topení
 • kompatibilní s prostorovými termostaty